Sunday, August 15, 2010

Kekeliruan Tentang Solat Tarawih

Kekeliruan Tentang Solat Tarawih
Dr Mohammad Asri Zainal Abidin
Soalan: Yang dikasihi Dr Asri, menjelang Ramadhan, baru-baru ini ada penceramah yang berceramah menyatakan bahawa sesiapa yang solat tarawih kurang dari dua puluh raka’at tidak sah. Beliau juga menyata Saidina Umar orang pertama mengadakan solat tarawih berjemaah, maka tidak mengapa kita mencipta ibadah baru sekalipun Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam) tidak pernah ajar. Beliau kata juga sesiapa yang solat tarawih tapi tidak berselawat beramai-ramai seperti yang biasa dilakukan di tempat kita maka tidak ikut amalan Saidina Umar dan sesat. Soalan saya, betulkah demikian? Khir, Shah Alam.

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani;
Segala pujian keatas Allah Subhanahu wata’ala, Tuhan semesta alam. Selawat dan Salam ke atas Rasul dan Pesuruh-Nya.

Jawapan Dr MAZA:

Saudara, semoga kita semua menyambut kedatangan Ramadhan kali ini dengan ibadah yang diterima Allah. Semoga jiwa kita semua penuh keikhlasan dan kasih-sayang sesama Muslim. Malang sekali, fanatik atau taksub telah melahirkan penceramah-penceramah yang ‘terbabas’ sehingga berbicara apa sahaja yang dia suka tanpa menyemak terlebih nas-nas yang sabit. Untuk soalan saudara saya sentuh beberapa perkara berikut;

1. Sebenarnya, Solat Tarawih berjema’ah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah (sallallāhu 'alayhi wa sallam) sendiri. Sesiapa yang membaca hadis, akan menemui hal ini.

Daripada Aishah (radiallahu'anha):

“Sesungguhnya Rasulullah (sallallāhu 'alayhi wa sallam) keluar pada suatu pertengahan malam. Baginda solat di masjid (Masjid Nabi). Beberapa orang mengikut solat baginda. Paginya orang ramai pun bercerita mengenainya. Maka berkumpul lebih ramai lagi (pada malam kedua), baginda pun solat, mereka solat bersama baginda. Paginya orang ramai pun bercerita. Maka bertambah ramai ahli masjid pada malam ketiga. Rasulullah (sallallāhu 'alayhi wa sallam) keluar bersolat, mereka solat bersama baginda. Apabila malam keempat, masjid menjadi tidak muat dengan orang yang hadir. (Baginda tidak keluar) sehinggalah baginda keluar pada solat subuh. Selesai solat subuh, baginda mengadap orang ramai, baginda bersyahadah, dan bersabda amma ba’d, sesungguhnya bukan aku tidak tahu penantian kamu, tetapi aku bimbang difardukan ke atas kamu lalu kamu tidak mampu. Sehinggalah Rasulullah (sallallāhu 'alayhi wa sallam) wafat dalam keadaan begitu (tiada jamaah tarawih di masjid)”.

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini dengan jelas menunjukkan Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam) yang memulakan solat qiam atau disebut sebagai tarawih secara berjemaah dengan satu imam. Bukan ‘Umar (radiallāhu`anhu) yang memulakannya. Namun baginda berhenti kerana bimbang ia menjadi kefarduan disebabkan simpati baginda kepada umat. Ini kerana zaman tersebut adalah zaman wahyu diturunkan atau zaman pensyariatan. Baginda tidak berhenti kerana ia salah atau tidak diizinkan, namun berhenti bimbangkan Allah fardukan kepada umat sedangkan umat ini mungkin ada yang tidak sanggup.

Maka dari hadis ini, solat tarawih berjemaah adalah sunnah yang jelas. Mereka selama tiga hari telah solat di belakang baginda. Jika tidak kerana kebimbangan itu, tentu baginda meneruskannya. Apabila baginda wafat kebimbangan itu tiada lagi. Wahyu sudah terputus. ‘Umar Al-Khattab (radiallāhu`anhu) pun menghidupkannya kembali. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq (radiallāhu`anhu), terlalu singkat masanya, dan mungkin beliau tidak berkesempatan menguruskan hal tersebut disebabkan berbagai kesibukan seperti kes murtad dan seumpamanya, atau beliau tidak melihat keperluan untuk itu.

2. Justeru itu al-Imam al-Syatibi (meninggal 790H) dalam karyanya al-I’tisam mengulas hadis ini dengan berkata:

“Renungilah hadis ini. Ia menunjukkan kedudukan solat tarawih adalah sunat. Sesungguhnya solat baginda pada peringkat awal menjadi dalil menunjukkan kesahihan menunaikannya di masjid secara berjama'ah pada bulan Ramadhan. Baginda tidak keluar selepas itu adalah kerana bimbang difardukan. Tidak menunjukkan ia dilarang secara mutlak. Ini kerana zaman baginda ialah zaman wahyu dan tasyri’ (perundangan)…”

(m.s 147, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi).

Adapun berhubung dengan perkataan Saidina ‘Umar (radiallāhu`anhu) yang menyebut solat tarawih pada zamannya “sebaik-baik bid’ah hal ini”, al-Imam al-Syatibi mengulas:

“Dia menamakannya bid’ah hanya disebabkan pada zahirnya setelah mana RasululLah (sallallāhu 'alayhi wa sallam) meninggalkannya. Sepakat pula ia tidak berlaku pada zaman Abu Bakar (radiallāhu`anhu) . Bukannya bid’ah pada makna (syarak). Sesiapa yang menamakan bid’ah disebabkan hal ini (muncul semula), maka tiada perlu perbalahan dalam meletakkan nama (istilah). Justeru itu tidak boleh berdalil dengannya untuk menunjukkan keharusan membuat bid’ah”

(m.s 147-148).

Maksudnya bid’ah yang disebut oleh Saidina ‘Umar (radiallāhu`anhu) adalah disudut baru muncul semula setelah Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam) tinggalkan, maka ia dari segi bahasa boleh dinamakan bid’ah. Bukan bererti keharusan membuat bid’ah yang dilarang syarak.

3. Berdasarkan riwayat yang sahih dalam al-Muwata karya al-Imam Malik bin Anas, bilangan raka’at yang Saidina Umar (radiallāhu`anhu) perintah dilaksanakan adalah sebelas raka’at.

Kata al-Saib bin Yazid:

Umar (radiallāhu`anhu) telah memerintahkan Ubai bin Ka’ab (radiallāhu`anhu) dan Tamim al-Dari (radiallāhu`anhu) untuk menjadi imam kepada orang ramai sebanyak sebelas raka’at”

(Riwayat Malik).

Maka dengan itu riwayat al-Baihaqi melalui Yazid bin Khasifah daripada al-Saib bin Yazid yang menyebut bilangan yang ‘Umar (radiallāhu`anhu) perintahkan sebanyak dua puluh raka’at adalah bercanggah dengan riwayat sebelas raka’at yang sahih tadi. Sedangkan dari segi kekuatan riwayat, riwayat sebelas raka’at itu lebih kuat, maka riwayat dua puluh dianggap shaz (ganjil) kerana menyanggahi rawi yang lebih kuat.

Justeru, riwayat dua puluh dihukum daif oleh sesetengah ahli hadis. Sebahagian pula menerima riwayat Yazid bin Khasifah dan mentakwilkan bahawa ada hari Umar (radiallāhu`anhu)  memerintahkan sebelas raka’at dan ada hari pula yang diperintahkan dua puluh. Apapun, hadis al-Imam Malik tadi yang menyebut sebelas raka’at menafikan dakwaan yang menyatakan sesiapa yang solat tarawih beserta witir sebelas raka’at tidak sah. Itu adalah dakwaan yang melampau dan zalim.

4. Sebenarnya, para ulama salaf solih sendiri berbeza pendapat tentang bilangan raka'at bagi solat tarawih bersama witir.

Antaranya, pendapat yang menyatakan empat puluh satu, tiga puluh sembilan, dua puluh sembilan, dua puluh tiga, tiga belas dan sebelas. Adapun dari segi riwayat amalan Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam), Ummul Mukminin Aishah (radiallāhu`anha) ditanya mengenai solat Rasulullah (sallallāhu 'alayhi wa sallam) pada bulan Ramadhan, jawab beliau:

“Rasulullah (sallallāhu 'alayhi wa sallam) tidak pernah melebihi sebelas raka'at samada dalam bulan Ramadhan ataupun selainnya”.

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini juga menunjuk perbuatan mencela solat tarawih sebelas raka'at adalah menyanggahi sunat Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam). Bahkan ramai ulama hadis yang mengutamakan bilangan sebelas raka'at ini sebagai mencontohi Rasulullah (sallallāhu 'alayhi wa sallam).

5. Saya bersetuju dengan pendapat bahawa tiada had raka'at yang ditetapkan oleh Nabi s.a.w. dalam hal ini. Seseorang beribadah berdasarkan atas kemampuannya.

Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam) tidak pernah menetapkan, bahkan memberikan keluasan dalam hal tersebut dengan menyatakan solat malam dua raka’at, dua raka’at sehingga apabila hendak masuk subuh berwitirlah. Lajnah Tetap dan Kajian Ilmiah serta Fatwa, Arab Saudi sendiri ketika mengulas hal menyebut:

“Tiada menjadi salah untuk menambah lebih dari sebelas kerana Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam) tidak pernah menghadkannya sedikit pun. Bahkan apabila ditanya tentang solat malam baginda menyebut: “Dua raka’at, dua raka'at (secara dua raka'at setiap solat), jika seseorang kamu bimbang masuk waktu subuh, maka solatlah satu raka’at sebagai witir kepada apa yang telah dia solat sebelum” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Dalam hadis ini baginda tidak menghadkan sebelas atau selainnya. Ini menunjukkan ada keluasan dalam solat malam pada Bulan Ramadhan atau selainnya”.

(Fatawa al-Lajnah al-Daimah, 7/195, Riyadh: Riasah Idarah al-Buhuth).

6. Adapun dakwaan bahawa sesiapa yang tidak berselawat semasa solat tarawih sesat maka itu adalah dakwaan yang melampau. Apakah beliau ingin menyatakan seluruh dunia Islam yang sebahagian besarnya tidak berselawat, termasuk Masjid al-Haram dan Masjid al-Nabi itu sesat?!

Selawat beramai-ramai semasa solat tarawih itu tidak dilakukan di zaman Saidina Umar, juga khalifah al-Rasyidin yang lain. Jika pada zaman Saidina Umar dan Saidina Uthman mereka bersalawat dan menyebut nama khalifah-khalifah selepas Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam) seperti yang dilakukan oleh sesetengah pihak di negara ini, tentulah para sahabat tidak tertanya-tanya lagi siapakah bakal mengganti kedua khalifah tersebut selepas kewafatan mereka. Tentu tiada perbincangan lagi dalam menentukan para khalifah semasa zaman sahabah. Ini menunjukkan hal ini tidak dilakukan oleh para sahabah. Mencontohi Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam) dan para sahabah dalam ibadah adalah paling baik dan selamat.

7. Di sana ada riwayat yang sahih.

“Bahawa Nabi (sallallāhu 'alayhi wa sallam) berwitir dengan membaca Surah al-A’la, al-Kafirun dan al-Ikhlas. Baginda menyebut selepas memberi salam Subhana al-Malik al-Quddus sebanyak tiga kali dengan memanjang dan mengangkat suara baginda”

(Riwayat al-Nasāi, Abu Dawud dan Ahmad).

Maka, jika kita mencontohi perbuatan tersebut, ia merupakan sunnah.

[Minda Tajdid, Dr. MAZA Disiarkan pada Aug 06, 2010 dalam kategori Fatwa]

1 comment:

Belly Surya Candra Orsa said...

Great Blog..!!!! Keep Blogging.... :)